استاد فرامرز پایور، پدر سنتور ایران

تقدیم به خانواده بزرگ سنتورنوازان و دوستداران موسیقی ملی ایران... این وبلاگ به بررسی آثار،سبک، شخصیت و کلیه ابعاد زندگی هنری استاد پایور اختصاص یافته. دوستان عزیز، برداشت و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع مجاز است...لطفا به حریم یکدیگر احترام بگذاریم

در این بخش به گردآوری مصاحبه های مکتوب و مضبوط به جای مانده از استاد پایور پرداخته شده و دارای نکات علمی دقیق و پرباری است که استاد با دقت نظر خود به آنها اشاره فرموده اند.

1. مصاحبه با استاد پایور پیرامون بحث ردیف (قسمت اول)

2. مصاحبه با استاد پایور پیرامون بحث ردیف (قسمت دوم)

 3. توضیح فرم پیش درآمد از زبان استاد

4. مصاحبه ای خودمانی و کمیاب با استاد پایور

5. مصاحبه با استاد پایور در مورد استاد صبا (قسمت اول)

6. مصاحبه با استاد پایور در مورد استاد صبا (قسمت دوم)